ผู้บังคับบัญชา

 

พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์

ผบก.ภ.จว.ตราด

 

   
พ.ต.อ.เสมอ อ่อนมั่ง พ.ต.อ.สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์    
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด รอง ผบก.ภ.จว.ตราด รอง ผบก.ภ.จว.ตราด    
   
พ.ต.อ.คงศักดิ์ บุญสื่อสุวรรณ พ.ต.อ.วสุรัชย์ ชัยธีราพัฒน์ พ.ต.อ.สนธยา ใหญ่ไล้บาง    
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด รอง ผบก.ภ.จว.ตราด รอง ผบก.ภ.จว.ตราด