ผู้บังคับบัญชา

Model Girl

พล.ต.ต.ธวัชชัย นาคฤทธิ์
ผบก.ภ.จว.ตราด

 

 

   
พ.ต.อ.อรรถสิทธิ์   กิจจาหาญ พ.ต.อ.วิเชียร   ยันตรัตน์ พ.ต.อ.ปราโมทย์ งามประดิษฐ์    
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด รอง ผบก.ภ.จว.ตราด รอง ผบก.ภ.จว.ตราด    
   
พ.ต.อ.นพดล สุทธิเสริม พ.ต.อ.กัมพล  ลีลาประภาภรณ    
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด รอง ผบก.ภ.จว.ตราด