ผู้บังคับบัญชา

Model Girl

พล.ต.ต.ประสาน บุญเหมือน
ผบก.ภ.จว.ตราด

 

 

   
พ.ต.อ. ดเรศ กัลยา พ.ต.อ.ปราโมทย์ งามประดิษฐ์ พ.ต.อ.นพดล สุทธิเสริม    
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด รอง ผบก.ภ.จว.ตราด รอง ผบก.ภ.จว.ตราด