header image

 

 

 

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

1 มีนาคม 2561 1 มีนาคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561

พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผบช.ภ.2 , พล.ต.ต.ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร ผบก.ภ.จว.ตราด , พ.ต.อ.หงษ์ มัชฌิมา รอง ผบก.ภ.จว.ตราด , พ.ต.อ.ดเรศ กัลยา รอง ผบก.ภ.จว.ตราด , พ.ต.อ.นพดล สุทธิเสริม รอง ผบก.ภ.จว.ตราด , หน.สภ.ในสังกัด และ คุณสุมาลี รอดบางยาง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค2 พร้อมคณะแม่บ้านในสังกัดทุกหน่วย ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.2 ในพื้นที่ สภ.หนองบอน ภ.จว.ตราด

 

พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผบช.ภ.2 , พล.ต.ต.ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร ผบก.ภ.จว.ตราด , พ.ต.อ.หงษ์ มัชฌิมา รอง ผบก.ภ.จว.ตราด , พ.ต.อ.ดเรศ กัลยา รอง ผบก.ภ.จว.ตราด , พ.ต.อ.นพดล สุทธิเสริม รอง ผบก.ภ.จว.ตราด , หน.สภ.ในสังกัด และ คุณสุมาลี รอดบางยาง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค2 พร้อมคณะแม่บ้านในสังกัดทุกหน่วย ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.2 ในพื้นที่ สภ.ด่านชุมพล ภ.จว.ตราด

พล.ต.ต.ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร ผบก.ภ.จว.ตราด เป็นประธาน , พ.ต.อ.หงษ์ มัชฌิมา รอง ผบก.ภ.จว.ตราด , พ.ต.อ.ดเรศ กัลยา รอง ผบก.ภ.จว.ตราด , พ.ต.อ.นพดล สุทธิเสริม รอง ผบก.ภ.จว.ตราด และ หน.สภ.ในสังกัด ร่วมประชุมบริหาร ภ.จว.ตราด ประจำเดือน ก.พ. 2561 , มอบประกาศเกียรติคุณให้ ส.ต.ต.บุญหมั่น ชัยชนะ ผบ.หมู่ ส.รน.6 กก.5 บก.รน. และ นายสมัย นกกระจิบ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยศูนย์ควบคุมเรือเข้า-ออก(PIPO) เป็นบุคคลดีเด่นเนื่องจากเข้าทำการจับกุมคนร้ายได้พร้อมของกลาง ในคดีชิงทรัพย์ เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2561 พื้นที่ ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด และมอบรางวัลการจับกุมยาเสพติด

พ.ต.อ.นพดล สุทธิเสริม
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจชุดตรวจ
ราชการ ภ.จว.ตราด ตรวจราชการงานจเร สภ.เมืองตราด

 

15 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561

พล.ต.ต.ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร ผบก.ภ.จว.ตราด เป็นประธาน , พ.ต.อ.ดเรศ กัลยา
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด และข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายประเสริฐ ฉายศิริ อายุ 84 ปี บิดาของ ร.ต.อ.อุดร ฉายศิริ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ณ วัดอ่าวใหญ่ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จว.ตราด(ศาลาใน)

 

พ.ต.อ.ดเรศ กัลยา
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจชุดตรวจ
ราชการ ภ.จว.ตราด ตรวจราชการงานจเร สภ.คลองใหญ่ และ สภ.ไม้รูด

พ.ต.อ.ดเรศ กัลยา
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจชุดตรวจ
ราชการ ภ.จว.ตราด ตรวจราชการงานจเร สภ.หนองบอน และ สภ.บ่อไร่

พล.ต.ต.ทวีโรจน์ ศิริสวัสดีบุตร ผบก.ภ.จว.ตราด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข" ให้แก่อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยของจังหวัดตราด จำนวน 150 นาย ณ ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

 

6 กุมภาพันธ์ 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 30 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561

พล.ต.ต.ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร ผบก.ภ.จว.ตราด เป็นประธาน ,พ.ต.อ.หงษ์ มัชฌิมา รอง ผบก.ภ.จว.ตราด , พ.ต.อ. ดเรศ กัลยา รอง ผบก.ภ.จว.ตราด , พ.ต.อ.นพดล สุทธิเสริม รอง ผบก.ภ.จว.ตราด และ หน.สภ. ร่วมเปิดพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ข้าราชการตำรวจ(นายสิบตำรวจ) ณ ห้องประชุม ภ.จว.ตราด

 

พล.ต.ต.ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร ผบก.ภ.จว.ตราด ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ที่ลงพื้นที่พบปะประชาชนและประชุม ครม.สัญจร จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ที่สนามบินตราด สนามบิน 207 และเกาะช้าง

พล.ต.ต.ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร ผบก.ภ.จว.ตราด เป็นประธาน , พ.ต.อ.หงษ์ มัชฌิมา รอง ผบก.ภ.จว.ตราด , พ.ต.อ. ดเรศ กัลยา รอง ผบก.ภ.จว.ตราด , พ.ต.อ.นพดล สุทธิเสริม รอง ผบก.ภ.จว.ตราด และ หน.สภ.ในสังกัด ร่วมประชุมบริหาร ภ.จว.ตราด ประจำเดือน ม.ค. 2561

พล.ต.ต.ทวีโรจน์ ศิริสวัสดีบุตร ผบก.ภ.จว.ตราด , พ.ต.อ.นพดล สุทธิเสริม รอง ผบก.ภ.จว.ตราด , ข้าราชการพลเรือน , ทหาร , ตำรวจ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตราด โดยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมการดำเนินโครงการตามพระราดำริ ของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด

 

19 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 4 มกราคม 2561

พล.ต.ต.ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร ผบก.ภ.จว.ตราด (ประธาน) , พ.ต.อ.หงษ์ มัชฌิมา รอง ผบก.ภ.จว.ตราด , พ.ต.อ. ดเรศ กัลยา รอง ผบก.ภ.จว.ตราด และ หน.สภ. ร่วมประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดตราด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 และทำการประดับยศว่าที่ ร.ต.อ. ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดตราด จ.ตราด

 

พล.ต.ต.ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร ผบก.ภ.จว.ตราด , พ.ต.ท.สุเทพ สังข์ยัง สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด และข้าราชการตำรวจ ร่วมงานรัฐพิธีงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

พล.ต.ต.ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร ผบก.ภ.จว.ตราด , พ.ต.ท.พินิจ ดรกัลยา สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด และ ร.ต.อ.กอบ นพแก้ว รอง สว.ฯ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ตราด เป็นนายตำรวจร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

พล.ต.ต.ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร ผบก.ภ.จว.ตราด เป็นประธานการมอบอาวุธปืนของทางราชการ ให้กับ สภ.ในสังกัดไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องทำงาน ผบก.ภ.จว.ตราด