header image

 

 

 

 

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

12 พฤศจิกายน 2561 9 พฤศจิกายน 2561 6 พฤศจิกายน 2561 5 พฤศจิกายน 2561

พ.ต.อ.นพดล สุทธิเสริม รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดคิรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด

พ.ต.อ.ดเรศ กัลยา รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ร่วมบันทึกเทปรายการจังหวัดตราดพบประชาชน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด

พ.ต.อ.นพดล สุทธิเสริม รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร่วมงานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ” ครั้งที่ 14 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน ค่ายตากสิน อ.เมือง จว.จันทบุรี

 

พล.ต.ต.ประสาน บุญเหมือน รรท.ผบก.ภ.จว.ตราด พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดเรศ กัลยา พ.ต.อ.นพดล สุทธิเสริม และ หน.สถานีตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.ตราด ร่วมงานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ตำรวจภูธรจังหวัดตราด ครั้งที่ 16/2561 โดยมีข้าราชการตำรวจทุกหน่วยงานใน ภ.จว.ตราด ร่วมพิธี ณ สนามกีฬาจังหวัดตราด