header image

 

 

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

 

22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563

22 กรกฎาคม 2563

22 กรกฎาคม 2563

พล.ต.อ.พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยม ตามแผนการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยมสภ.เขาสมิง พบ พ.ต.อ.เสถียร เหลาเกิ้มหุ่ง ผกก.สภ.เขาสมิง พ.ต.ท.วิเชียร ปั้นสุข รอง.ผกก.(สอบสวน)ฯ และ ร.ต.อ.อดุลศักดิ์ แว่นใหญ่ รอง สว.(สอบสวน)ฯ อยู่ปฎิบัติหน้าที่

พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ร่วมประชุม ศอ.ปส.จ.ตราด ณ ศาลากลางจังหวัดตราด

พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยมสภ.หนองบอน พบ พ.ต.ท.ชายุต ชื่นใจชนก สวญ.สภ.หนองบอน พร้อมเจ้าหน้าที่สิบเวรฯ ,พนักงานสอนสวนเวร อยู่ปฎิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ

 

22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563

21 กรกฎาคม 2563

20 กรกฎาคม 2563

พ.ต.อ.ฤทธิ์ นามสง่า ผกก.ฝอ.ภ.จว.ตราด , หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ตราด, ข้าราชการฝ่ายปกครอง และ หน.ส่วนราชการ โดยมี นาย ศุภมิตร ชิณศรี รอง ผวจ.จว.ตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ หมู่บ้านทับทิมสยาม01 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน

พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด เข้าร่วมรับการตรวจตามพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี จาก กอ.รมน.ภาค 1 ณ ศาลากลางจังหวัดตราด

พ.ต.อ.วิเชียร ยันตรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด เป็นประธานการประชุม เรื่อง การติดตามผลการตรวจจับความเร็วในพื้นที่ จ.ตราดณ ห้องประชุม ภ.จว.ตราด

 

20 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563

17 กรกฎาคม 2563

17 กรกฎาคม 2563

พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยมสภ.เกาะกูด พบ พ.ต.ท.สุชาติ บุญครอบ รอง ผกก.สส. พ.ต.ต.ทวีวุฒิ วงษ์คำชาว สวป. ร.ต.อ.สุพงษ์ บุญช่วย พนักงานสอนสวนเวร อยู่ปฎิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ

พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม และตรวจสอบการปฏิบัติ งานป้องกันปราบปราม สภ.หนองบอน พบเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่

พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน์
รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.บ่อไร่ พบ พ.ต.อ.ชิตพล ยืนยาว ผกก.สภ.บ่อไร่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ

พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม และตรวจสอบการปฏิบัติ งานป้องกันปราบปราม สภ.ด่านชุมพล พบ ร.ต.อ.นพเก้า อิสรากำพจน์ สว.สภ.ด่านชุมพล และเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ

 

16 กรกฎาคม 2563 15 กรกฎาคม 2563

15 กรกฎาคม 2563

15 กรกฎาคม 2563

พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ สภ.หนองบอน พบ พ.ต.ท.ชายุต ชื่นใจชนก สวญ.สภ.หนองบอน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจอยู่ปฎิบัติหน้าที่

พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้เข้าร่วมประชุมบูรณาการด้านความมั่นคงและการข่าว ภ.2 ครั้งที่2/63

พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองตราด พบ ร.ต.ท.หญิงสิราวรรณ ถวิล ร้อยเวรสอบสวนฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สอบเวรฯ และเสมียนประจำวัน อยู่ปฎิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

พ.ต.อ.วิเชียร ยันตรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ตรวจเยี่ยม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ สภ.แหลมงอบ พบ พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ ผกก.สภ.แหลมงอบ , พ.ต.ท.สมบูรณ์ นาวีภาพ รอง ผกก.ป.สภ.แหลมงอบ และข้าราชการตำรวจ สภ.แหลมงอบ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ และ ประชุมร่วม ปภ.จังหวัดตราด ผู้ประกอบการท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์ ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ หารือมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ณ ห้อง ศปก.สภ.แหลมงอบ

 

11 กรกฎาคม 2563 9 กรกฎาคม 2563

8 กรกฎาคม 2563

3 กรกฎาคม 2563

พ.ต.อ.วิเชียร ยันตรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราดิ

พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ร่วมพิธีตรวจประกวดการฝึก ตำรวจภูธรภาค 2 ประจำปี 2563 ณ ศฝร.ภ.2 โดยมี พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ภ.2 เป็นประธาน

พ.ต.อ.วิเชียร ยันตรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ร่วมประขุมเตรียมการ ถปภ.ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลาง จว.ตราด

พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจสอบการฝึก ของข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองตราด ณ ศูนย์กีฬาในร่มจังหวัดตราด

 

3 กรกฎาคม 2563 3 กรกฎาคม 2563

2 กรกฎาคม 2563

2 กรกฎาคม 2563

พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม และตรวจสอบการฝึก สภ.แหลมงอบ พบ เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ

พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส. และ สภ.เมืองตราด ออกตรวจสถานประกอบการภายใต้ข้อบังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ประเภทที่ 7 (สถานประกอบการกิจการขนส่งและพัสดุภัณฑ์)

พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.บ้านท่าเลื่อน พบ พ.ต.อ.สมยา ด้วงเล็ก ผกก.สภ.บ้านท่าเลื่อน และเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ

พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.ไม้รูด พบ พ.ต.ท.กิตติธัช สุภารี สวญ.สภ.ไม้รูด และเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงได้กำชับข้อราชการ

 

2 กรกฎาคม 2563 2 กรกฎาคม 2563

2 กรกฎาคม 2563

1 กรกฎาคม 2563

พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.คลองใหญ่ และตรวจสอบการฝึก ของ สภ.ไม้รูด พบ พ.ต.อ.ดำรง เอี่ยมไพโรจน์ ผกก.สภ.คลองใหญ่ และ พ.ต.ท.กิตติธัช สุภารี สวญ.สภ.ไม้รูด เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ

พ.ต.อ.วิเชียร ยันตรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด , ผกก.สภ.เมืองตราด พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าประชุม ร่วมกับหน่วยราชการในพระองค์ สำรวจพื้นที่และซักซ้อมการปฏิบัติกับหน่วยเกี่ยวข้อง “การปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ณ ห้องประชุม อบจ.ตราด

พล.ต.ต.ธวัชชัย นาคฤทธิ์ ผบก.ภ.จว.ตราด , พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด , พ.ต.อ.ฤทธิ์ นามสง่า ผกก.ฝอ.ภ.จว.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางเถาะ คันทรง มารดาของ ร.ต.อ.ธรรมภัทร เตชารัตน์ รอง สว.ฯช่วยราชการ ภ.จว.ตราด ณ ศาลาวัดวรดิตถาราม

พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.เขาสมิง พบ พ.ต.อ.เสถียร เหลาเกิ้มหุ่ง ผกก.สภ.เขาสมิง และ ร.ต.อ.อดุลศักดิ์ แว่นใหญ่ ร้อยเวรสอบสวนฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สิบเวรฯ, เจ้าหน้าที่วิทยุและเสมียนประจำวัน อยู่ปฎิบัติหน้าที่